O nas

zdj?cie Pawe? Klimkowicz2

Nazywam si? Pawe? Klimkowicz, jestem lekarzem chorb wewn?trznych, specjalist? geriatrii i medycyny paliatywnej. Studia uko?czy?em w Akademii Medycznej w Lublinie w roku 1989. Od chwili uko?czenia studiw do 2002 roku pracowa?em w poradni oglnej, jednocze?nie prowadz?c ca?y czas Specjalistyczn? Geriatryczn? Praktyk? Lekarsk?. W ostatnich latach pracowa?em w Oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala Specjalistycznego w Pu?awach i Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w Zamo?ciu. Od stycznia 2008r. do ko?ca grudnia 2009 r. kierowa?em Oddzia?em dla Przewlekle Chorych Szpitala w Lubartowie. Sprawowa?em rwnie? funkcj? Konsultanta Wojewdzkiego w dziedzinie geriatrii. Obecnie dla zapewnienia lepszej opieki nad chorymi przewlekle i lud?mi starszymi prowadz? Specjalistyczn? Geriatryczn? Praktyk? Lekarsk? Geriamed w Lublinie prz Alei Warszawskiej 141A. Jestem organizatorem i lekarzem O?rodka Rehabilitacyjno-Leczniczego GERIAMED w Baranwce, w ktrym sprawuj? opiek? medyczn? nad Pensjonariuszami.

 

 

Mapa dojazdu

Mapa Polski Targeo

Przyj?cia w poradniach

Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej GERIAMED

Lublin Al. Warszawska 141A

ze wzgl?du na du?? ilo?? wizyt domowych przyj?cia po wcze?niejszej rejestracji telefonicznej

patrz kontakt

Kontakt

20-824 Lublin, Al Warszawska 141A

81 746 97 38

pklimkowicz@geriamed.com.pl

36 1910 1048 2305 4266 4573 0001

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich u?ywania wraz z informacjami o sposobie wyra?ania
i cofania zgody na u?ywanie cookies, opisali?my w Polityce prywatnościAkceptuję