Szczegółowy wykaz schorzeń refundowanych w ramach NFZ

 • B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)(5)
 • B20 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze(10)
 • B21 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są nowotwory złośliwe (7)
 • B22 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne określone choroby(4)
 • B23 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne stany (4)
 • B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nie określona
 • G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
 • G10-G13 Układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy(4)
 • G10 Choroba Huntingtona
 • G11 Bezład dziedziczny (7)
 • G12 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne(5)
 • G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu i [Werdniga-Hoffmana]
 • G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
 • G12.2 Stwardnienie boczne zanikowe
 • G12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
 • G12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nie określony
 • G13 Zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej (4)
 • G13.0* Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
 • G13.1* Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej
 • G13.2* Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
 • G13.8* Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
 • I42 Kardiomopatie(10)
 • I42.0 Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
 • I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe
 • I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
 • I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)
 • I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)
 • I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa
 • I42.7 Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
 • I42.8 Inne kardiomiopatie
 • I42.9 Kardiomiopatia, nie określona
 • I43 Kardiomiopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(4)
 • I43.0* Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
 • I43.1* Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych
 • I43.2* Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych
 • I43.8* Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
 • J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej(3)
 • J96.0 Ostra niewydolność oddechowa
 • J96.1 Przewlekła niewydolność oddechowa
 • J96.9 Nieokreślona niewydolność oddechowa
 • L89 Owrzodzenie odleżynowe
 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania
i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję