Geriatria

Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją chorych w podeszłym wieku. Konieczne jest, nie zawsze łatwe, rozróżnienie fizjologicznego starzenia się i rozwoju patologii. Wraz z wiekiem dochodzi do stopniowego zmniejszenia wydolności poszczególnych narządów i tkanek przy czym jest osobniczo zmienne nasilenie tych procesów i zróżnicowana ich symptomatologia - nie zawsze taka sama jak u osób młodszych. Przy podejmowaniu leczenia jednej choroby konieczne jest wzięcie pod uwagę:
1.wpływu tego postępowania na cały organizm
2.interakcji lekowych
3.wpływu poszczególnych procedur i leków na inne narządy
Celem działania Poradni Geriatrycznej jest kompleksowe podejście do chorych w wieku podeszłym obarczonych mnogimi i przewlekłymi chorobami i wymagających wielokierunkowych działań lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, socjalnych i psychologicznych. Wyjaśnienia udzielane pacjentom i ich opiekunom, szkolenie w postępowaniu w określonych sytuacjach zdrowotnych poprawia komfort życia i bezpieczeństwo chorych oraz dodaje pewności opiekunom w ich działaniach.
Poradnia Geriatryczna NZOZ Geriamed udziela świadczeń lekarskich chorym wcześniej zarejestrowanym telefonicznie. Udzielamy również usług pielęgniarskich w zakresie zabiegów, leczenia ran i innych. Usługi nasze oferujemy w ramach Poradni oraz wizyt domowych.
Podstawowe schorzenia i zespoły stanowiące wskazanie do leczenia w Poradni Geriatrycznej:
Zespoły otępienne i zaburzenia zachowania na ich tle
Choroba i zespół Parkinsona
Niewydolność układu krążenia i oddechowego
Osteoporoza i choroba zwyrodnieniowa stawów
Zespoły bólowe o różnej etiologii
Zaburzenia krążenia mózgowego, stany po udarach mózgu i ich następstwa
Niesprawność ruchowa o różnym stopniu i etiologii
Cukrzyca i jej powikłania
Przewlekła niewydolność nerek
 
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania
i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję